کارگاه ساخت کاغذ ابری در کتابخانه و موزه‌ ملی ملک

ابرى (Kâghaz-e Abri) / ابرو باد (Abro Bad)
jemiljan
Posts: 15
Joined: Wed Nov 13, 2013 3:02 pm

کارگاه ساخت کاغذ ابری در کتابخانه و موزه‌ ملی ملک

Postby jemiljan » Sat Aug 13, 2016 5:10 am

متاسفانه این کارگاه هفته‌ی پیش انجام شده بود ولی شاید در آینده یکی دیگر داشته باشد

Image

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests